คำไวพจน์

คำไวพจน์

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” หรือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น บุษบา กับ บุปผา ช้าง กับ คช ป่า กับ ดง ม้า กับ อาชา เป็นต้น


ทำการฝึกด้วยการเรียนรู้จากบัตรคำ Flash card เพื่อทำให้จดจำได้ง่ายยิ่งขึ้น

 Flashcard

ไฟล์ PDF ให้เรียนรู้ และเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอน สามารถใช้ได้เลย ฟรี!!!

 PDF

รายการบัตรคำ "คำไวพจน์"

พระเจ้าแผ่นดิน กษัตริย์ / ราชา / กษัตร / ในหลวง / นโรดม / นรินทร์ / เจ้าหล้า / นฤบดี / บดินทร์ / ราเชนทร์ / ธรณิศ / ธรณิศร / ภูบดินทร์ / นฤเบศน์ / ธรณิศวร์ / ภูมินทร์ / ภูบดี

คำไวพจน์

พระอาทิตย์ ตะวัน / ทินกร / สุริยะ / ทิพากร / ทิวากร / สุริยา / อหัสกร / ภาสกร / อังศุมาลี / ภาณุ / อาคิรา / รวี / สุริยัน / สุริยง / สุริยน

คำไวพจน์

เมือง นครา / ประเทศ / บุรี / ธานี / พารา / นคร / นคร / กรุง / ธานินทร์ / นคเรศ / สถานิย / นครินทร์ / บุรินทร์ / ปุระ / ธานิน

คำไวพจน์

เทวดา เทวัญ / เทพ / ปรวาณ / สุรารักษ์ / เทวา / อมร / นิรชรา / เทว / เทวินทร์ / สุร / ไตรทศ / เทเวศ / เทวาคาร / เทเวนทร์

นางฟ้า อัปสร / อัจฉรา / รัมภา / เทพธิดา / เทวี / เทวนารี / นางสวรรค์ / เทพธิดา / นางอัปสร

คำไวพจน์

ดอกบัว ปทุมา / อุบล / ปทุม / ปัทมา / จงกล / นิลุบล / บงกช / อุทุมพร / บุณฑริก / กมล / โกมล / นิโลตบล / สาโรช / อุบล / กมลาศ / กมเลศ

ผู้ชาย บุรุษ / มาณพ

ผู้หญิง ยุพิน / นารี / บังอร / นงเยาว์ / กัลยาณี / สตรี / กานดา / อนงค์ / นงลักษณ์ / สุดา / ยุวดี / อิสตรี / เยาวลักษณ์ / กัลยา / อรทัย / วรางคณา / เกศินี

คำไวพจน์

ป่า พนาวัน / ชัฏ / พนา / ไพรสัณฑ์ / พงไพร / พงพี / ไพรวัน / พนาลี / พนาดร / พนัส / ไพร

คำไวพจน์

แผ่นดิน พสุธา / พื้นดิน / ธรณี / หล้า / ภูตลา / กษมา / ปฐพี / ธราดล / พิภพ/ ภูมิ / ปฐวี / ธรณิน / ธรา / ปัถพี / พสุมดี / ธาตรี

คำไวพจน์

ต้นไม้ พฤกษ์ / เฌอ / ตรุ / รุกข์

ปลา มัจฉา / วารีชาติ / มีนา / มัสยา / ปุถุโลม / อัมพุชา / ชลจร / มีน / มัจฉาชาติ / มิต

คำไวพจน์

ท้องฟ้า อัมพร / อากาศ / นภา / ทิฆัมพร / เวหา / คคนางค์ / นภาลัย / คคนานต์ / หาว / นภดล / โพยม / เวหาศ / นภ

คำไวพจน์

นก ทวิชาชาติ / บุหรง / สกุณา / วิหค / ทวิช / ทิชากร / ปักษิณ / ปักษา / ปักษี / ทิชาชาติ / สกุณี / สกุณ / สุโนก

ช้าง หัสดินทร์ / กุญชร / ไอยรา / คชา / หัตถี / สาร / หัสดี / กรินทร์ / กรี / คชาธาร / ดำริ / คช / คเชนทร์ / คชินทร์ / วารณ / พลาย

คำไวพจน์

ม้า อาชา / พาชี / อัศวะ / มโนมัย / อัสดร / สินธพ / ดุรงค์ / อาชาไนย / แสะ / อัศว / ไหย

คำไวพจน์

ควาย มหิงสา / กระบือ / กาสร / มหิงส์ / ลุลาย / มหิษ / ทุย

กระต่าย ศศ / หริณะ / ศศะ

น้ำ คงคา / นที / ชลาลัย / ชลธาร / สาคร / ธารา / สินธุ์ / ชโลทร / สินธุ / อรรณพ / ชลาศัย / อุทก / อัมพุ

สวย งาม / ลอย / สวยงาม / โสภา / วิไล / โสภณ / ไฉไล / อำไพ / ลาวัณย์ / วิลาวัณย์ / ประไพ


 หมวดหมู่ คำไวพจน์

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์"